جاش گروبن
اولین وبلاگ فارسی طرفداران این خواننده
جاش گروبن
خانه | آرشيو | ايميل

نوشین

درباره : یه عاشق موسیقی...
پروفایل مدیر :نوشین

نویسندگان وبلاگامکانات و ابزارها


نوشته هاي پيشين
لينکدوني
موضوعات وبلاگ
پشتيباني

بهترین وضعیت مشاهده این وبلاگ با مرورگر Firefox است.

Powered by
Persianblog.ir
Online Template Builder
"زیر نور خورشید" - Alla Luce Del Sole

 

"Alla Luce Del Sole"

زیر نور خورشید

 

Qui c'e il buio fuori di me

تاریکی این بیرون، همینجاست...

ed anche un po dentro di me

درونم هم احساسش میکنم

che assurdita questa citta

چه قدر اینجا توخالیه...

senza persone

بدون مردم!

 

Io non so spiegar neanche come

نمیتونم توضیح بدم چرا،

ma non e questa la mia dimensione

ولی این هدف من نیست...

e la mia mente non e mai in pace

ذهن من اینجا آروم نمیگیره،

e sempre altrove

همیشه یه جای دیگست...

 

Tu dove sei? La tua voce dov'e

تو کجایی؟ صدایت کجاست؟

Senza di te, senza il tuo aiuto

بدون تو، بدون کمک تو،

che sara di me

چه اتفاقی برای من میافته؟

 

Tutto sembrera migliore

همه چیز بهتر به نظر میرسه

alla luce che verra dal sole

زیر نوری که از خورشید میاد!

Questa notte passera

این شب خواهد گذشت،

il buio che c'e si dissolvera

و این تاریکی از بین خواهد رفت...

 

Si vedranno le colline

تپه‌ها دیده خواهند شد،

io continuero a cercare te

و من باز هم به دنبال تو خواهم گشت...

 

Via da questa malinconia

به دور از این غم،

invidia o rabbia che sia

و حسرت و عصبانیتی که،

Qui nel mio cuore

که در قلبم وجود دارند.

non voglio piu queste parole

این کلمه ها رو نمیخوام!

 

Tu dove sei? Il tuo sorriso dov'e

تو کجایی؟ لبخندت کجاست؟

Senza di te, senza il tuo amore

بدون تو، بدون عشق تو،

che sara di me

چه اتفاقی برای من میافته؟

 

Tutto sembrera migliore

همه چیز بهتر به نظر میرسه

alla luce che verra dal sole

زیر نوری که از خورشید میاد!

Questa notte passera

این شب خواهد گذشت،

il buio che c'e si dissolvera

و این تاریکی از بین خواهد رفت...

 

E alla luce di quel sole

و زیر نوری که از خورشید میاد،

Io continuero a cercare te

من باز هم به دنبال تو خواهم گشت...

 

Tutto sembrera migliore

همه چیز بهتر به نظر میرسه،

alla luce, al sole

زیر این نور، زیر خورشید!

Il silenzio morira

سکوت خواهد مرد،

la gente che c'e si confondera

و مردم مبهوت خواهند شد

 

E alla luce di quel sole

و زیر نوری که از خورشید میاد،

Io continuero a cercare te

مـن بـاز هـم بـه دنبـال تـو خواهـم گشـت...


[ تگ ها : alla luce del sole ، josh groban ، david foster ، lyric ]
+